donderdag 27 september 2012

GPKL-regiodagen

Heeft uw gemeente de ondergrond op orde?
Kom naar de GPKL-regiodagen 3, 24 en 31 oktober; exclusief voor gemeenten, in hun beheersrol m.b.t. de ondergrond

Gemeenten hebben een coördinerende taak en regisserende rol in het beheren van de ondergrondse openbare ruimte waar de kabels en leidingen zich bevinden. In dit aandachtsveld zijn gelijktijdig belangrijke ontwikkelingen gaande. De gemeentelijke verantwoordelijkheid in de ondergrond wordt steeds groter en complexer.
De GPKL-regiodagen bieden u een uitgelezen kans om u goed op de hoogte te stellen van de belangrijkste ontwikkelingen, toegesneden op de gemeentelijke beheerstaak. Met de opgedane kennis en inzichten kunt u in eigen huis aan de slag om de gemeentelijke taken in de ondergrond goed in te richten en om proactief beleidskwesties op te pakken. Meer info en aanmelden: http://tinyurl.com/bvxelft


 Lees reacties of reageer zelf op dit bericht....