woensdag 23 oktober 2013

Geluidsaneringsprojecten woningisolatie met BSV subsidie

Wie heeft ervaring met geluidsaneringsprojecten woningisolatie met BSV subsidie. Specifiek ten aanzien van werkelijke kosten van voorbereiding en toezicht t.o.v. de door BSV toegekende vergoeding18% van de uitvoeringskosten. Lees reacties of reageer zelf op dit bericht....

maandag 30 september 2013

Modelverordening werkzaamheden kabels en leidingen

Het GPKL en de VNG hebben samen een integrale Modelverordening werkzaamheden kabels en leidingen ontwikkeld, voor zowel nutsinfra als telecom. Die is inmiddels gepubliceerd. Doe er uw voordeel mee! Lees reacties of reageer zelf op dit bericht....

woensdag 23 januari 2013

Heldere werkwijzen rond kabels en leidingen

Voor de praktische omgang met van kabels en leidingen in gemeentegrond, kent Nederland slechts weinig uniforme werkafspraken. Dit is belemmerend voor de uitvoering van werkzaamheden in de ondergrond, zowel voor netbeheerders als voor gemeenten.
Gemeenten en netbeheerders zijn daarom aan de slag gegaan om samen werkafspraken op te stellen, die winst opleveren voor de hele sector.
Lees reacties of reageer zelf op dit bericht....