woensdag 23 januari 2013

Heldere werkwijzen rond kabels en leidingen

Voor de praktische omgang met van kabels en leidingen in gemeentegrond, kent Nederland slechts weinig uniforme werkafspraken. Dit is belemmerend voor de uitvoering van werkzaamheden in de ondergrond, zowel voor netbeheerders als voor gemeenten.
Gemeenten en netbeheerders zijn daarom aan de slag gegaan om samen werkafspraken op te stellen, die winst opleveren voor de hele sector.
Lees reacties of reageer zelf op dit bericht....